Kurs obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą

przez | 26 września 2019

Kurs obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługąwymianą butli gazowych

Cel kursu:

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą – obsługą butli gazowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami.

Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie
– ukończony 18 rok życia
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków widłowych z napędem silnikowym

Kurs obejmuje:

67 godzin zajęć w tym:

44 godziny szkolenie teoretyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego
15 godzin szkolenia praktycznego z zakresu obsługi wózka jezdniowego

3 godziny szkolenie teoretyczne z zakresu obsługi – wymiany butli gazowej
5 godzin szkolenie praktyczne z zakresu obsługi – wymiany butli gazowej

Koszt kursu 490 zł

W cenie:

– kurs obsługi wózków jezdniowych
– bezpieczna wymiana – obsługa butli
– badania lekarskie
– materiały dydaktyczne

Miejsce kursu:

– Katowice
– Bytom

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

ul. Francuska 78
40-507 Katowice

tel/fax. (+48) 32 359 30 06/07
tel/fax. (+48) 32 359 30 38 wózki widłowe

Kurs rozpoczyna się w momencie utworzenia grupy 15 os.
(zapisy wstępne telefoniczne lub w Dziale Szkoleń WORD K-ce)